Chính sách cookie
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này.

Địa điểm xe

Capital Ford
Ngã 3 Pháp Vân Km 8, Đường Giải Phóng
Km 8, Đường Giải Phóng
Hà Nội

Điện thoại: 04 .36811888
Email: infos@capitalford.com.vn
  • Ngã 3 Pháp Vân Km 8, Đường Giải Phóng, Km 8, Đường Giải Phóng, Hà Nội